top of page
Om Oss

Under ser du medlemmene  i samvirket Phronesis. For mer informasjon om samvirket eller generell kontakt, send gjerne en e-post til Sturla Bjerkaker. Du er også velkommen til å kontakte hvert medlem direkte  per e-post.

BildeNavn_edited.jpg

Anita Evjen

E-post       anitaevjen@gmail,co

Sykepleier, med stort engasjement og mange års erfaring innen arbeid med ungdom som har Downs syndrom og andre spesielle behov. 

Jobber nå ved en privat klinikk for rehabilitering av alkoholavhengige. Her tilbys kognitiv terapi, veiledning, undervisning og rehabilitering. 

Har også flere års arbeidserfaring ved ulike psykiatriske instutisjoner. Utdannet sykepleier med videreutdanning i hvordan integrere sårbare grupper innen psykiatri og utviklingshemning inn i samfunnet. Fokuset er nettverksbygging, veiledning, arbeidstrening og empowerment.

Arild, foto_redigert.jpg

Arild Mikkelsen

E-post:    arildmikkelsen@mail.com  

Jeg har studert musikk, idéhistorie og norsk språk og litteratur ved universitetene i Oslo og Bergen. Jeg har jobbet som lærer og rektor i mange år på Buskerud Folkehøgskole, undervist i filosofi, musikk og litteratur.  Jeg var i ti år leder av Norsk Folkehøgskolelag, var medlem av Nordisk Folkehøgskoleråd, og har ledet seminarer og konferanser i regi av Nordisk Ministerråd.  I 3 år var jeg norsk lektor på Nordens Folkelige Akademi i Gøteborg.

Jeg har arbeidet med idéene bak nordisk folkeopplysning, og holder jevnlig foredrag om Grundtvig og den grundtvigske folkeopplysningstanken både i pedagogikk, teologi og filosofi.

ellen_edited.jpg

Ellen Stavlund

E-post: ellenchrstavlund@gmail.com

Jeg er utdannet lærer og har en master i Media and Communication fra University of Westminister.  I hele mitt yrkesliv har jeg jobbet med kunnskap og utdanningsmuligheter, særlig med å legge til rette for voksnes læring. Jeg har vært engasjert nasjonalt og nordisk i arbeidet med å øke voksnes muligheter for engasjement og deltakelse gjennom kunnskap og læring.  Gjennom årene har jeg tilegnet meg administrativ ledererfaring, og jeg har ledet og deltatt i nettverk og prosjekter, spesielt nordiske, men også på europeisk nivå. For tiden er jeg styreleder og styremedlem i flere kunnskaps- og kulturorganisasjoner.

Sturla 2_edited.jpg

Sturla Bjerkaker

E-post:   sturlabjerkaker@gmail.com

Sturla is a long standing and experienced adult educator with engagements both in Norway and abroad. His present activities are project management, project evaluation, teaching and training adults. He has a background as general secretary/director for the Norwegian Association for Adult Learning and for the Association for adapted adult education. He has also been principal and director for the Nordic Folk Academy run by the Nordic Council of Ministers. He has university degrees in pedagogy/adult education, sociology and social science and has written several books and articles e.g. about adult learning and study circles. He has been board member of the European Association for the Education of Adults and the International Council for Adult Education. He is since 2014 a member of the International Adult and Continuing Education Hall of Fame and from 2018 also member of the Hall of Fame Executive Board.

Kirsten_edited.jpg

Kirsten Paaby

E-post:    paaby.kirsten@gmail.com

Utdannet cand. mag. i nordisk språk og litteratur og dramapedagogikk (fra Danmark.) Min pasjon og mitt arbeidsfelt er demokratiske og kreative metoder innen utviklings- og aksjonsforskningsarbeid i både undervisningssektoren, kommunal forvaltning og i frivillige organisasjoner. Jeg har arbeidet som prosjektleder i (norsk) kommunal sektor med forebyggende barnevern i 10 år, spesielt med å utvikle modeller for tverrfagligsamarbeid og hvordan offentlig sektor kan samarbeide med sivilsamfunnet. Siden 2001 har jeg arbeidet innen fagfeltet utdanning for bærekraftig samfunnsutvikling og prosessledelse i Norge, Norden og Europa med et særlig fokus på eksempelpedagogikk og transformativ læring. Har publisert flere artikler i tilknytning til dette. Sjekk min nettside: www.eduation.no

susan_edited.jpg

Susan Morales Guerra

E-post:  donasusana2012@gmail.com

Som forfatter, har jeg tilegnet meg kompetanse i strukturtenkning og jeg har lært å stole på kreativt og organisk flyt i prosesser. Jeg konsulterer i samskapende prosess design. Min trening som fasilitator er fra the Art of Hosting, fra community organizering og community development arbeid som aktivist and som offentlig ansatt.

Jeg spesialisere i deltagende metoder som Open Space, Kafe dialog,the Circle Way og kreative verksteder nyttig i lokal stedsutvikling og felles åpne dialoger. Min erfaring er fra nettverk og prosjekter i Norge og i Europa; ved å linke sammen bærekraftig utviklingssaker, sosialinkludering, mangfold, og lokalstedsutvikling; jmfr. Placemaking.

LinkedIn

Jan_edited.jpg

Jan Sørlie

E-post:   jsorlie@yahoo.no

Av utdanning er jeg cand.philol og jeg har arbeidet som lektor i språk i en årrekke, spesielt med engelsk innen voksenopplæringen. Jeg har deltatt i og til dels hatt det administrative ansvaret for nordiske og europeiske prosjekter, og jeg har jobbet med arrangering av pedagogiske kortkurs både i Norge og på Nordens Folkliga Akademi i Göteborg, hvor jeg var norsk lektor i fire år. Den siste perioden av mitt yrkesliv var jeg statlig byråkrat i Vox, som nå har byttet navn til Kompetanse Norge. Fokus var på etterutdanning av ansatte med svake grunnleggende ferdigheter. 

harry-bjerkeng-734x734.jpg

Harry Bjerkeng

E-post:   Harry.bjerkeng@gmail.com

Har 26 års erfaring fra Norges Håndverkerforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon, innen fagfeltene småbedrifts- og fagopplæringspolitikk, samt lønnsforhandlinger. 13 års erfaring fra bankvirksomhet, i hovedsak internasjonalt og 2 års studieopphold i London. Har vært leder/deltager for nordiske og europeiske prosjekter, ILO-rådgiver, styreleder for det norske Leonardo da Vinci-programmet 1998 – 2008. Er for tiden styreleder i Nordisk Håndverksforum, og deltar i europeiske utdanningsprosjekter. Er sekretær for Norske Fagfotografers Fond, som gir stipender fra Kopinor og Bibliotekvederlagsfondet til kunst og fagfotografer.

Elin sorthvitt.jpg

Elin Osjord

E-post: elinosjord@me.com

Kompetanse: Film, foto, idėutvikling, bevegelighet, fabulerende fantasi.

Utdannelse: Den Norske Operas & Balletts ballettskole, pedagog og danselinje. Film og videoproduksjon NKS/Høgskolen i Oslo.

Danser ved: Den Norske Opera & Ballett, Det Norske teater, NRK TV, Den Nationale Scene, Riksteatret, Oslo Nye teater, i frie grupper og egne produksjoner.

Instruktør og koreograf ved: Den Nationale Scene, Statens teaterskole, Nationaltheatret, Tyrilikollektivet, Steinerskolen i Oslo, Steinerskolen i Bærum, Lørenskogballetten, Stabekk teater, frie grupper m. m.

Nåtid: Eget produksjonsselskap for video og foto. Oppdrag for blant annet: Dansens hus, Sosial og helsedepartementet, Røde Kors, Eventmanagement Norge, Sagene bydel og diverse danse og teatergrupper i Norge. Hatt visninger av egen produsert dokumentar og dansekortfilmer i NRK2 og ved diverse filmfestivaler i Norge og utlandet.

berit tveit.jpg

Berit Tveit

E-post: berit.tveit1@gmail.com

Ergoterapeut og pedagog med bachelor fra Oxford, England og hovedfag fra Oslo.

Arbeidserfaring som ergoterapeut fra åpen eldreomsorg i Stavanger og ledelse og undervisning fra Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet. Jobben innebar også internasjonale prosjekt, læring på den internasjonale arena. Folkehelse og aldring i et internasjonalt perspektiv har stått sentralt.

Engasjement i lokalmiljøet har først og fremst dreid seg om aktiviteter for barn og unge.

Jeg er opptatt av å møte mennesker «ansikt til ansikt», og finne frem til ressurser og interesser i menneskene jeg møter.

bottom of page