top of page

OrganisasjonÅrsmøte 2022


Referat fra årsmøte 16.03.2022 kl. 16.00 – 18.00 på Asylet, Oslo

Til stede:

Harry Bjerkeng, Jan Sørlie, Elin Osjord, Anita Evjen, Kirsten Paaby, Ellen Stavlund, Sturla Bjerkaker og Berly Lund Grønning (observatør)

Forfall:

Øyvind Brandt, Marit Sørli, Ingunn Smenes, Kristina Skåden, Tor Inge Martinsen, Susan Guerra


Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 2 Godkjenning av årsberetning, regnskap for 2020 og 2021 og revisjonsberetning

Årsberetningen var muntlig. Harry la fram regnskap. Jan la fram revisjonsberetning.

Vedtak: Godkjent

Sak 3 Valg av styre og revisor

Vedtak: Nåværende styre gjenvelges: Sturla Bjerkaker (leder), Ellen Stavlund (styremedlem) og Harry Bjerkeng (regnskapsfører). Jan Sørli velges til revisor.


Etter årsmøtet fikk vi en gjennomgang og diskusjon av avsluttende, pågående og mulige prosjekter og andre oppgaver. En spesiell orientering ble gitt om prosjektet «Empower Yourself», et Erasmus + prosjekt, der Tor Inge og Sturla har vært utførende partnere fra Norge. Presentasjon vedlegges. En norsk studie om seniorpolitikk ved en del norske virksomheter ble utdelt (og kan sendes til andre som ønsker det.)

Møtet ble avsluttet med hyggelig prat og mat og drikke. Til neste møte (andre halvår) vil vi invitere professor og filosof Olav Eikeland til å snakke ut fra sin nye bok «På sporet av en syvende forfatning – Aristoteles og den norske samarbeidsmodellen – makt, dialog og organisasjonslæring». Lenke som Kirsten lovte: https://cuegemer.sk/2021/11/11/studia-klimaticke-zmeny-problem-demokracie-a-vztahov/?fbclid=IwAR3dwAbldbXpvBmCPmUqCFmGD0xNoj-zY98wlGJnKG_NVAVlmliXNNtboeo


Oslo, 17.03.2022

Sturla

FDES at Toyen Unlimited 2_edited.jpg
bottom of page