ORGANISASJON

 

Phronesis SA er et samvirkeselskap. Det betyr kort og godt at medlemmene eier virksomheten sammen og at alle har like rettigheter og plikter i selskapet. Her følger et utdrag av vedtektene:


Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Phronesis SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

Forretningssted

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

 

Virksomhet

Foretaket skal drive virksomhet knyttet til prosjekter, undervisning, foredrag, rådgivning og veiledning mv. 

Medlemmer i foretaket kan være fysiske og juridiske personer som har relevant kompetanse og erfaring til å delta i foretakets virksomhet. 

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandører av tjenester til foretaket i form av bidrag knyttet til prosjekter, undervisning, foredrag, rådgivning og veiledning mv. 
Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

 

Andelsinnskudd og medlemskontingent 

Hvert individuelt medlem (fysisk person) skal betale kr 500,- i andelsinnskudd.

Hvert firmamedlem (juridisk person) skal betale kr. 1000,- i andelsinnskudd. 

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut helt eller delvis og/eller brukes til forrentning av andelsinnskudd.
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. 

 

(Utdrag, vedtatt av stiftelsesmøte i Oslo, 25. april 2018)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now