ORGANISASJONÅrsmøte 2022


Kjære Phronesis-medlemmer,

Vi håper det står bra til med alle!

Ellen, Harry og jeg hadde styremøte 27.01.2022 og tok en rask beslutning om å innkalle/invitere til 

Medlemsmøte og årsmøte på Asylet (vanlig sted) onsdag 16. mars kl. 16.00. 

Etter våre vedtekter skal årsmøtet behandle:

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

 -  herunder fører vi opp valg. Vi skal velge styre (det sittende styret tar gjenvalg, men er åpen for å bli skiftetut, vi skal dessuten velge en frivillig revisor.)

Regnskap for 2020 og 2021 vil bli ettersendt.

Årsberetning vil bli framført muntlig.


Etter årsmøtet tar vi en runde på status, prosjekter, medlemmer og andre saker medlemmene ønsker å ta opp. Meld fra!

Asylet serverer oss deretter gjerne et måltid med drikke til.

Vi håper alle har mulighet til å komme, så vel møtt!

På vegne av styret,

Sturla